17.03.2017 Δικαιούχοι Γαμ. Βοηθήματος 2016

Με την απόφαση της Ε.Ε. Θ/17-3-2017 απορρίφθηκε η μοναδική αίτηση δικαιούχου για το γαμήλιο βοήθημα 2016, επειδή δεν ικανοποιούσε το κριτήριο της οικονομικής αδυναμίας, που είναι αναγκαία προϋπόθεση της χορήγησης του βοηθήματος.

Περισσότερα