ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ / 2014 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΜ. ΒΟΗΘ. 2014)

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ                                            Κομοτηνή 29/09/2014 Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838                               Αριθμ. Πρωτ. 17 69100 Κομοτηνή   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Γ / 2014 Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 μέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος κ. Κων/νου Βαρβάτου και υπό την προεδρία του συνήλθε στην έδρα του Ιδρύματος στην οδό Ιατρού Βαφειάδη…

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α / 2014 (ΕΓΡΙΣΗ ΑΠΟΛ. ΙΣΟΛ. 2013)

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ                                               Κομοτηνή 7/2/2014 Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838                              Αριθμ. Πρωτ. 4 69100 Κομοτηνή Σήμερα, 7 Φεβρουαρίου 2014, μέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος κ. Κων/νου Βαρβάτου και υπό την προεδρία του συνήλθε στην έδρα του Ιδρύματος στην οδό Ιατρού Βαφειάδη 12 στην Κομοτηνή η Εκτελεστική Επιτροπή…

Περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838 69100 Κομοτηνή Αριθμ. Πρωτ. 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  έτους 2013 ΕΣΟΔΑ Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ Κεφ. Α΄, Άρθρο 1: Μισθώματα καταστήματος επί της οδού Δ.  Αρεοπογίτου 3, (μισθωτές Ζωή και Ήλεια Λιούλια), μετά του  χαρτοσήμου 11 μηνιαία μισθώματα 8.892,40 € Άρθρο 2: Μισθώματα ακινήτου επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 7, (το ακίνητο αυτό είναι αμίσθωτο) 0,00 € Άρθρο 3: Μισθώματα ακινήτου επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 7, (μισθωτής Αντ. Δούλας ή Ντούλας, μετά του  χαρτοσήμου 16 μηνιαία μισθώματα 1.600,00 € Κεφ. Β’, Άρθρο 1: Τόκοι της υπ’αριθμ. 830317-75 προθεσμιακής κατάθεσης Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 960,86 € Άρθρο 2: Τόκοι της υπ’αριθμ. 830717-22…

Περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838 69100 Κομοτηνή Αριθμ. Πρωτ. 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  έτους 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Ακίνητα τρία (3) τεκμαρτής αξίας : α) ισόγειο κατάστημα επί της Δ. Αρεοπαγίτου 3 εμβαδού 33,93 τ.μ. 142.506,00 € β) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 41 τ.μ. 101.124,45 € γ) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 14 τ.μ. 36.174,60 € Κεφ. Β΄, Άρθρο 1 : Χρεώγραφα  Αξίας Χρηματιστηρίου 97 Νέες Μετοχές Εθνικής Τράπεζας αξίας 3,85 € καθεμιάς την 31/12/2013 373,45 € II. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Μετρητά καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι…

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤ / 2013 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΜ. ΒΟΗΘ. 2013)

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ                                        Κομοτηνή 13/12/2013 Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838                        Αριθμ. Πρωτ. 44 69100 Κομοτηνή ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΤ / 2013 Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2013 μέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος κ. Κων/νου Βαρβάτου και υπό την προεδρία του συνήλθε στην έδρα του Ιδρύματος στην οδό Ιατρού Βαφειάδη 12 στην Κομοτηνή η Εκτελεστική Επιτροπή με την παρουσία…

Περισσότερα