26.12.2014 Επιλογή Δικαιούχων γαμήλιου βοηθήματος 2014

Σύμφωνα με το Πρακτικό Ζ/2014/26-12-2014 οι νέες που θα πάρουν το γαμήλιο βοήθημα για το 2014 είναι οι εξής δύο:

  1. Δουλγεράκη Στέλλα του Εμμανουήλ και
  2. Μανουσίδου Ειρήνη του Αθανασίου.

Οι παραπάνω νέες μόλις τελέσουν το γάμο τους εντός 5ετίας από την ημερομηνία επιλογής τους (26/12/2014) θα στείλουν ληξιαρχική πράξη γάμου στο Ίδρυμα και θα τις παραδοθεί το βιβλιάριο καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας με το ποσό των 2000 ευρώ πλέον τους τόκους για κάθε μία.