1.10.2014 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ε

Με απόφαση της Ε.Ε του Ιδρύματος (Πρακτικό Ε/2014) ορίστηκαν ως νέα τακτικά με τριετή θητεία μέλη οι εξής :

  1. Φυτιλάς Παναγιώτης του Στεργίου και
  2. Κοτελίδης Νικόλαος του Γεωργίου

και ως αναπληρωματικά με τριετή θητεία μέλη οι εξής :

  1. Πάτσος Αθανάσιος του Γεωργίου και
  2. Τσαλδιρής Νικόλαος του Ιωάννη.

Η θητεία των παραπάνω μελών αρχίζει 7/11/2014 και λήγει την 6/11/2017.

Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε ως ισόβια παραμένουν όπως ήταν δηλαδή:

  1. Βαρβάτος Κων/νος του Νικολάου, Πρόεδρος-Δ/ντης, Τακτικό Μέλος
  2. Παπαδήμος Χρήστος του Δημητρίου, Α΄ δ/χος του Δ/ντη, Ταμίας, Τακτ. Μέλος
  3. Δρίνη Νεκταρία του Θεοφίλου, Β΄δ/χος του Δ/ντη, Γραμματέας Τακτ. Μέλος
  4. Κόκωφ Βασιλική του Δημητρίου, Γ΄δ/χος του Δ/ντη, Αναπληρ. Μέλος
  5. Κιακίδης Περικλής του Θεοδώρου, Δ΄δ/χος του Δ/ντη, Αναπληρ. Μέλος.

Η 5μελής Ε.Ε αποτελείται από τα τρία τακτικά ισόβια μέλη και τα δύο τακτικά με τριετή θητεία μέλη.