13.12.13 Ποιες νέες έλαβαν το βοήθημα το 2013 και ποιες το έχασαν…

Την 25.6.13 το Ίδρυμα απέδωσε το γαμήλιο βοήθημα ποσού 2.500 ευρώ πλέον τους τόκους στην Αστεριάδου Βασιλική του Ιωάννη από την Νέα Ορεστιάδα που είχε επιλεγεί την 8.12.08. Την ίδια ημερομηνία είχαν επιλεγεί και η Μανουσίδου Ειρήνη του Αθανασίου από την Νέα Καβύλη του Ν.Έβρου και η Μπόμπολα Σοφία του Προδρόμου από την Αλεξ/πόλη, αλλά δεν εκπλήρωσαν τον όρο χορήγησης του βοηθήματος, δηλαδή τέλεση γάμου εντός πενταετίας και έτσι τα αντίστοιχα ποσά επιστράφηκαν στο λογαριασμό του Ιδρύματος.