ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Κων/νος Βαρβάτος του Νικολάου,

Πρόεδρος ΕΕ και Δ/ντής –Δ/της του Ιδρύματος, τακτικό ισόβιο μέλος.

2. Χρήστος Παπαδήμος του Δημητρίου,

Α΄ διάδοχος του Δ/ντή και τακτικό ισόβιο μέλος. Επίσης Ταμίας του Ιδρύματος.

3. Νεκταρία Δρίνη του Θεοφίλου,

Β΄ διάδοχος του Δ/ντή και τακτικό ισόβιο μέλος. Επίσης Γραμματέας του Ιδρύματος.

4. Βασιλική Κόκωφ του Δημητρίου,

Γ΄ διάδοχος του Δ/ντή και αναπληρωματικό ισόβιο μέλος.

5. Περικλής Κιακίδης του Θεοδώρου,

Δ΄ διάδοχος του Δ/ντή και αναπληρωματικό ισόβιο μέλος.

6. Φυτιλάς Παναγιώτης του Στεργίου,

τακτικό με τριετή θητεία μέλος.

7. Κοτελίδης Νικόλαος του Γεωργίου,

τακτικό με τριετή θητεία μέλος.

8. Πάτσος Αθανάσιος του Γεωργίου,

Α΄ αναπληρωματικό με τριετή θητεία μέλος.

9. Τσαλδιρής Νικόλαος του Ιωάννη,

Β΄ αναπληρωματικό με τριετή θητεία μέλος.