ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι σύμφωνα με τη διαθήκη του Ιδρυτή του και το καταστατικό του η χορήγηση γαμήλιων βοηθημάτων σε νέες που κατάγονται από την Ανατολική Θράκη με όρο την τέλεση του γάμου τους εντός 5ετίας από τη χορήγησή τους.

Το βοήθημα δίνεται ανά έτος ή ανά τριετία ανάλογα με τα οικονομικά του Ιδρύματος. Η τελευταία προκήρυξη των βοηθημάτων έγινε τον Οκτώβριο του 2013 και μπορείτε να την δείτε στις ανακοινώσεις. Επίσης στο ίδιο πεδίο μπορείτε να δείτε τα ονόματα των νέων στις οποίες θα χορηγηθούν τα βοηθήματα του 2013, μετά την τέλεση του γάμου τους, ποσού 2000 ευρώ για κάθε μία.